Yeovil: Holy Trinity

Address: Lysander Road Yeovil
BA20 2BU
Archdeaconry: WELLS
Deanery: YEOVIL
Parish: Yeovil: Holy Trinity
Telephone: 01935 415266